‘Mobility Package’: De (Belgische) transporteurs zouden graag willen weten waar ze staan…

Verschenen: 4 maart 2019

De laatste maanden heeft de ‘Mobility Package’ weer veel van zich laten horen…

Maar zoals de politieke leuze luidt: “Zolang er geen akkoord is over alles, is er geen akkoord over iets”. Op heden weten de transporteurs dus nog altijd niet wat hen te wachten staat. Hoe moeten zij zich in deze omstandigheden voorbereiden op de economische toekomst van hun onderneming?

De voorbije week heeft UETR (de European Road Haulers Association) haar leden geïnformeerd over de pogingen van verschillende Europese parlementsleden (uit Duitsland, Finland en Tsjechië) om de Europese machine wederom op gang te brengen met een (zoveelste) compromisvoorstel over de meest essentiële punten van de ‘Mobility Package’.

Het dient niet te verbazen dat UPTR van mening is dat deze nieuwe voorstellen absoluutonaanvaardbaar zijn voor de Belgische transporteurs…

1. De ‘normale’ wekelijkse rusttijd (van 45u)

Hoewel recentelijk de Raad van State de Belgische Staat definitief gelijk heeft gegeven in het‘Vaditrans’-dossier omtrent het verbod om, in België, de normale wekelijkse rust te nemen in de cabine, lijkt het steeds waarschijnlijker dat het Europese standpunt hierover een bocht van 180° zal nemen…

Ondanks de Europese vakbond ETF (en haar invloedrijke Belgische vertegenwoordigers…), hebben de lobbygroepen van enkele Oost-Europese landen zwaar geijverd om een uitzondering te voorzien op dit verbod.

Door de invoeging van een nieuwe paragraaf die preciseert dat de normale wekelijkse rust in de cabine verboden is “tenzij de vrachtwagen geparkeerd is in een uitgeruste en beveiligde parking”, dient men blijk te geven van een zekere kinderlijkheid om niet in te zien dat hierdoor het nemen van denormale wekelijkse rust in de cabine opnieuw toegelaten zal worden…

De enige meerwaarde van deze juridische precisering zou zijn dat de tekst van de Europese Verordening inzake de rij- en rusttijden, voor iedereen, verduidelijkt wordt…

Op heden dienen de Europese transporteurs het te doen met een (a contrario) interpretatie van de tekst, die op zich het verbod niet letterlijk voorziet.
Voer voor advocaten dus … en niets anders dan miserie voor (Belgische) transporteurs!

2. Detachering

Nog erger zijn de voorgestelde toegevingen van de Europese afgevaardigden inzake het luik‘Detachering’. Deze zouden in de praktijk leiden tot de systematische toepassing van de loonnormenvan het land waar de maatschappelijke zetel van de vervoersonderneming zich bevindt, ongeacht waar de chauffeur in Europa rondrijdt.

Een droom voor de internationale vervoerders gelegen in de voormalige Oostbloklanden maar een mokerslag voor de Westerse transporteurs!

3. Cabotage en de ‘cooling off’ periode van 5 dagen

De vrees is gerechtvaardigd dat indien deze voorstellen inzake de ‘normale wekelijkse rusttijd’ en ‘Detachering’ er zullen doorkomen, dit het gevolg zal zijn van de Machiavellistische (of eerder Macronistische?) houding van bepaalde lidstaten…

Met een cooling off periode van 5 dagen na iedere reeks cabotageritten willen de Macrons van deze wereld, minstens, hun eigen nationale vervoerders beschermen tegen de buitenlandse ‘caboteurs’…

De redenering is eenvoudig: hoe men het ook bekijkt, zich bezighouden met internationaal vervoer isreeds lang verleden tijd voor de Franse transporteurs…

In dit 100% protectionistische opzet zijn de eerste geviseerden natuurlijke de Belgische transporteurs!

Met de aanname van deze voorstellen, zal de ‘Mobility Package’ zwaar slikken worden voor de Belgische transporteurs…

UPTR zal zich dan ook verder blijven inzetten om te vermijden dat de Belgische transporteurs opgezadeld worden met zulke giftige tekst!

UPTR heeft aldus opnieuw contact opgenomen met Minister Bellot om hem eraan te herinneren dat hij zeer aandachtig moet zijn voor elk detail en dat hij niet kan vertrouwen op zijn Franse “bondgenoot”…

 

Meer nieuws

Linde lanceert multi-inzetbare stapelaars voor nauwe ruimtes

Linde lanceert multi-inzetbare stapelaars voor nauwe ruimtes

Hoogheffende trucks voor magazijnen en productieruimtes Begin juli bracht Linde MH zijn nieuwe L10 - L16 B stapelaars op de markt. Deze compacte meeloopuitvoeringen hebben een hefhoogte tot 5,47 meter en een draagvermogen tot 1,0 à 1,6 ton, en zijn geschikt voor een...

Tolbox UTA One® next ondersteunt nu het Slowaakse tolsysteem

Tolbox UTA One® next ondersteunt nu het Slowaakse tolsysteem

Deze oplossing is de meest uitgebreide EETS-toloplossing op de markt, met 18 tolsystemen in 16 landen Ondersteuning voor extra tolsystemen in ontwikkeling UTA Edenred, een toonaangevende aanbieder van mobiliteitsdiensten in Europa en een bedrijf van Edenred, heeft...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This