Thomas Pferr treedt af als CTO ad interim van Satellic Bart De Sitter neemt de functie ambtshalve over

Verschenen: 8 januari 2018

Satellic maakt bekend dat Thomas Pferr op 31 december 2017 als Chief Technology Officer ad interim is afgetreden. De Raad van Bestuur van Satellic benoemt Bart De Sitter als CTO ex officio vanaf 1 januari 2018. Thomas Pferr blijft Chief Executive Officer van Satellic.

 Sinds september 2016 cumuleert Thomas Pferr twee functies in het managementcomité van Satellic, CEO en CTO ad interim. Deze dubbele functie is niet meer compatibel met de realiteit van een steeds competitievere omgeving die een grondige kennis van de Belgische markt en een snel en flexibel antwoord op zijn uitdagingen vereist.

Daarom heeft Thomas Pferr besloten om als CTO ad interim af te treden terwijl hij het bedrijf blijft dienen als CEO. De Raad van Bestuur van Satellic heeft Bart De Sitter als CTO ambtshalve vanaf 1 januari 2018 benoemd.

Toen Thomas Pferr de organisatorische verandering aan de werknemers aankondigde, verklaarde hij het volgende: “Satellic heeft geweldige vooruitgang geboekt en sterke resultaten behaald sinds ik vorig jaar de functie van CEO overnam, en zelfs meer sinds ik in het begin van de projectfase als CTO werd aangesteld… maar om ons momentum te behouden, moeten we de Belgische verankering van ons bedrijf versnellen en ervoor zorgen dat de juiste organisatiestructuur in ons bedrijf aanwezig is om onze relaties met onze stakeholders en met de markt te versterken. Gedurende meer dan drie jaar heeft Bart zijn waarde getoond als Head of Customer Services en ik voel me erg comfortabel om mijn zeer geliefde Technologie Afdeling over te dragen, omdat ik weet dat het in goede handen is. In naam van onze Raad van Bestuur en mezelf wil ik Bart feliciteren en ik wens hem veel succes met deze welverdiende promotie.”

Bart De Sitter wilde “Thomas bedanken voor zijn vertrouwen en langdurige steun. Het zal een grote eer voor me zijn om uw functie over te nemen – ook al zal het niet gemakkelijk zijn om in uw voetsporen te treden – en het zal een nog grotere eer zijn om met u samen te werken binnen het Executief Comité van Satellic.”

De huidige functie van Bart als Head of Customer Service zal worden ingevuld door interne promoties.

Meer nieuws

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This