TRANSPORTEURS ZIJN STIJGENDE CONGESTIE BEU: FILE-UREN WORDEN DOORGEREKEND

Verschenen: 8 januari 2018

Alle cijfers wijzen uit dat er nog nooit zo veel files waren als in 2017. Een rit van A naar B duurt steeds langer, wat transporteurs ertoe verplicht om hiervoor in 2018 extra aan te rekenen. Die prijsverhoging komt bovenop stijgingen ten gevolge van duurdere lonen en hogere prijzen voor onder andere kilometerheffing. Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) noemt de gevolgen van de congestie dramatisch en herhaalt haar oproep voor echte oplossingen. Opvallende conclusie uit de recente filebarometer van Touring Mobilis en andere tellingen is dat naast de ochtend- en avondspits, de files nu ook overdag fors toenemen. Drukte en files vermijden is omwille van de eisen van de klanten onmogelijk geworden voor transporteurs. De loonkost bedraagt nu al 40% tot 50 % van de totale kost, terwijl de sector slechts zeer krappe marges kent. Transporteurs zien geen andere mogelijkheid meer dan de verhoogde filekost aan hun klanten door te rekenen.

Ook zonder fileleed toename transportkosten

Begin december voorzag het Instituut Wegtransport en Logistiek (ITLB) een gemiddelde kostprijsverhoging van 1,52% in 2018, en dan meer bepaald voor het nationaal vervoer. In die prognoses wordt evenwel geen rekening gehouden met de recente toename van de congestie op onze wegen. Niets wijst er trouwens op dat de congestie in 2018 zou afnemen, wel integendeel. De door het ITLB voorziene prijsstijging is verre van voldoende om de echte kosten te dekken. Willen transporteurs competitief blijven, dan moeten zij een hogere prijs doorrekenen. Precieze berekeningen gebeuren op klantniveau of zelfs op ritniveau. De eindconsument zal onvermijdelijk mee betalen voor de toename van de congestie.

TLV luidt alarmbel

TLV wil dat het ITLB zo snel als mogelijk de impact van congestie op een correcte manier meeneemt in haar berekeningen over de evolutie van de transportprijs. Maar dat is voor de transporteurs onvoldoende. TLV herhaalt dat de wegcapaciteit moet uitgebreid worden om de achterstand in te halen én om de voorspelde verkeerstoename op te vangen. Tegelijk pleit TLV voor een snelle invoering van een kilometerheffing voor alle voertuigen. Zo kan het autogebruik efficiënter verlopen en kan de mobiliteit écht gestuurd worden.

Meer nieuws

DAF ontvangt grote order van UK Asset Alliance Group

DAF ontvangt grote order van UK Asset Alliance Group

Opdracht voor levering van 1.500 elektrische en dieseltrucks Asset Alliance Group en DAF komen plaatsing order overeen voor 1.500 nieuwe elektrische en dieseltrucks. De toonaangevende Britse verhuur- en leasemaatschappij van trucks ontvangt de eerste voertuigen dit...

Onze berichten per jaartal

Wenst u deze nieuwsberichten rechtstreeks in je mailbox te ontvangen?

* indicates required
Share This